ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN HỌC - KHỐI 6,7,8,9 - NĂM HỌC 2019-2020

Đăng lúc: 23:57:44 09/06/2020 (GMT+7)

KHỐI 6:

File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6
File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 6
File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD 6
File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 6
File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 6

KHỐI 7:

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 7

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 7

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD 7
File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 7
File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 7
File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 7

KHỐI 8:

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 8

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 8

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD 8

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 8

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 8

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 8

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 8

KHỐI 9:

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 9

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 9

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 9

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 9

 File đính kèm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 9

 

 

 Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22130